Zrozumieć Halal

Islam jest jedną z trzech wielkich religii monoteistycznych, wyznawaną przez ponad miliard ludzi na wszystkich kontynentach. Mówią oni różnymi językami, pochodzą z różnych kultur, lecz posiadają wspólne dla wszystkich muzułmanów zasady i przestrzegają wynikających z religii nakazów i zakazów. Islam opiera się na tradycjach Abrahamowych i czerpie ze źródła judaizmu i chrześcijaństwa. Dotyczy to także spożywania mięsa ze zwierząt hodowlanych, pozyskiwanego w sposób dozwolony, humanitarny, bez potrzebnych cierpień dla zwierząt.
Muzułmanie stosują dietę określoną w prawie religijnym. Jest ona znana jako System Halal (arab. Halal – to co dozwolone) rozróżniający produkty, na te, które muzułmanie mogą spożywać i te, które są kategorycznie zabronione ( arab. Haram).
Potwierdzenie Systemu Halal wymaga dokonania uboju zgodnie z zasadami islamu. Nakaz spożywania mięsa z uboju religijnego wywodzi się bezpośrednio z Koranu. Allah objawił w Koranie:

“Zakazane jest wam: padlina, krew i mięso świni; to co zostało poświęcone na ofiarę w imie czegoś innego niż Boga; zwierzę zaduszone; zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które pożarł dziki zwierz – chyba że zdołaliście je zabić według rytułału – i to, co zostało ofiarowane na kamieniach” ( Koran, Sura Stół zastawiony 5 : 3 )

“O wy, którzy wierzycie! Jedzcie dobre rzeczy, którymi was obdarzyliśmy i dziękujcie Bogu, jeśli go czcicie! On zakazał wam tylko: padliny, krwi i mięsa wieprzowego i tego co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu…”. (Koran, 2:172-173)

“Powiedz: ja nie znajduję w tym, co mi zostało objawione, niczego zakazanego dla człowieka w jego pożywieniu z wyjątkiem tego, co jest martwe, albo rozlanej krwi, albo mięsa świni, bo to jest obrzydliwe – albo tego co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu…” (Koran, 7:145)

“On wam zakazał tylko: padliny, krwi i mięsa wieprzowego oraz tego, co zostało złożone w ofierze czemuś innemu niż Bogu…”. (Koran, 16:115)

Ubój rytualny (Halal) dla wyznawców Islamu stanowi JEDYNĄ drogę do pozyskania mięsa, które może zostać przez jego wyznawców spożyte. Dlatego tak ważne dla Nas jest aby ubój rytualny odbył się zgodnie z zasadami Islamu objawionymi przez Allaha i Jego proroków w Koranie.

ramadan, koran, the quran

Zasady oraz warunki dla uboju religijnego Halal

Religia islamu opiera się na przepisach Koranu, który jest źródłem jej wszystkich najważniejszych zasad doktrynalnych. Ich rozwinięciem oraz uzupełnieniem jest Sunna(tradycja), składająca się z hadisów, czyli opowieści o czynach, gestach i słowach Proroka. Koran zakazuje między innymi spożywania krwi, mięsa wieprzowego, padliny oraz wymaga, aby zwierzęta ubijano w sposób religijny (rytualny). Mięso dozwolone, nadające się do spożycia dla osób wyznania muzułmańskiego, musi być zgodne z regułami HALAL, to znaczy że podczas uboju rytualnego muszą być uwzględnione
poniższe warunki:


W trakcie uboju zwierzę musi być zwrócone w kierunku południowo wschodnim, w
kierunku miasta Mekka


• Uboju może dokonywać jedynie posiadający licencję muzułmanin, wypowiadający
formułę “Bismillach” oraz “Allahuakbar”


• Rzezak Rytualny musi być dojrzałym, zdrowym na umyśle, bez nałogów
praktykującym muzułmaninem z odpowiednią wiedzą oraz licencją na
przeprowadzenie uboju


• Ubój może być przeprowadzany tylko i wyłącznie ręcznie za pomocą odpowiedniego
noża, odpowiedniej osoby wyznania muzułmańskiego oraz w miejscu odpowiednio
do tego przystosowanym i zatwierdzonym


• W czasie uboju należy zadać cios w tętnicę szyjne zwierzęcia, aby jak najszybciej
doprowadzić do jego wykrwawienia się, nie dopuszczając do uszkodzenia kręgosłupa


• Niedopuszczalna jest brutalność wobec zwierząt


• Noże ubojowe NIE mogą być używane w innym celu niż ubój rytualny. Dodatkowym
wymaganiem jest ich nieskazitelny stan, czystość oraz stan naostrzenia przed
dokonaniem uboju, aby jednym ruchem ostrza doprowadzić do bezpośredniego
uśmiercenia zwierzęcia i uniknięcia dodatkowego bólu.


• W wyposażeniu Rzezaka rytualnego niezbędny jest strój zgodny z wymaganiami
sanitarnymi.


• Nie jest dopuszczalne wykonywanie innych czynności, aż do momentu stwierdzenia
ustania wszystkich funkcji życiowych zwierzęcia


• Pomieszczenie przeznaczone do uboju religijnego musi spełniać wszelkie warunki
wymogów sanitarnych w tym nieskazitelną czystość oraz nie mieć styczności ze
zwierzętami zabronionymi do spożywania w religii muzułmańskiej


• Zwierzę przeznaczone do uboju religijnego powinno być umieszczone w specjalnie
do tego przystosowanym urządzeniu odpowiednim dla rodzaju zwierzęcia, na tyle
krępującym jego ruchy aby nie zrobiło sobie krzywdy


• Urządzenie do krępowania zwierząt przeznaczonych do uboju rytualnego powinno być na tyle łatwe w użyciu aby jak najbardziej zminimalizować stres u zwierzęcia podczas jego używania


• Najczęstsze objawy stresu u zwierząt to nadmierny ich ruch. W przypadku drobiu może powodować to złamanie skrzydeł, dlatego dozwolone jest aby użyć odpowiedniego urządzenia, które umożliwia zawieszenie drobiu za nogi na linie ubojowej.


Zwierzęta przeznaczone do uboju w systemie Halal powinny być czyste, zdrowe i bez wad na ciele

Nie można postawić znaku równości pomiędzy ubojem rytualnym a ubojem bez ogłuszania, gdyż możliwe jest dokonanie uboju rytualnego z zachowaniem wszystkich zaleceń religijnych z jednoczesnym dokonaniem ogłuszenia. Według islamu, aby ubój był prawidłowy: po pierwsze zwierzę musi być żywe podczas uśmiercania, po drugie bezpośrednią przyczyną śmierci musi być wykrwawienie. Wynika stąd, że warunkiem, aby ubój został dokonany prawidłowo jest to, by bezpośrednią przyczyną śmierci zwierzęcia nie było ogłuszenie.
Wszystkie te czynności oraz warunki powinny być kontrolowane oraz na bieżąco sprawdzane przez odpowiednio wykwalifikowany zespół w celu uzyskania jak najlepszej jakości uboju w Systemie Halal co zapewnia nasze firma pod patronatem stowarzyszenia muzułmańskiego.

بس الله للايرحم للايرحلاي

Certyfikacja

businessman, foundation, financing

Kontrola jakości

Kontrola

Głównym założeniem firmy H.S. Halal PolDrob sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia oraz kontroli uboju rytualnego Halal

Kwalifikacje

Podczas każdego uboju na miejscu jest nasz wykwalifikowany Rzezak oraz kontroler, który odpowiada za ubój i kontroluje cały proces Systemu Halal

Zespół

Nasz wykwalifikowany zespół składa się zarówno z członków Stowarzyszenia Muzułmańskiego Muslim Union pod patronatem, którego działamy, jak i wykwalifikowanych pracowników kontroli oraz służby sanitarnej.

H.S Halal PolDrob działalność i misja pod patronatem Musilm Union

Głównym założeniem firmy H.S. Halal PolDrob sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia oraz kontroli uboju rytualnego Halal abyśmy mieli pewność, że mięso pochodzące z Państwa zakładów, trafiające na stoły wszystkich muzułmanów/wyznawców Allaha było jak najlepszej, autentycznej jakości Halal.

Dlatego też podczas każdego uboju na miejscu jest nasz wykwalifikowany Rzezak oraz kontroler, który odpowiada za ubój i kontroluje cały proces Systemu Halal, od rozładunku żywca poprzez ubój, aż do momentu jego pakowania, zabezpieczenia w specjalne oznakowanie oraz składowania gotowego produktu w wcześniej wyznaczonym do tego miejscu.

Nasz wykwalifikowany zespół składa się zarówno z członków Stowarzyszenia Muzułmańskiego Muslim Union pod patronatem, którego działamy, jak i wykwalifikowanych pracowników kontroli oraz służby sanitarnej.

Dzięki temu jesteśmy pewni, że jakość uboju rytualnego Halal jest najwyższa i sprosta wszelkim wymaganiom i oczekiwaniom społeczności muzułmańskiej jak i daję Państwu gwarancję profesjonalnie wykonanej usługi. Każdy produkt Halal, który wychodzi z Państwa zakładu jest przez nas zapieczętowany oraz certyfikowany.

Daje to wspaniałe okoliczności do budowania idealnych warunków trwałej współpracy jak i możliwość poszerzenia Państwa oferty o produkty Halal najwyższej jakości.

al-aqsa, mosque, muslim

H.S. HalalPoldrob sp. z o.o. nie tylko przeprowadza i nadzoruje ubój rytualny od kilku lat, ale też wspiera i pomaga społeczności muzułmańskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia Muzułmańskiego Muslim Union. Dysponujemy nie tylko odpowiednim doświadczeniem, ale również odpowiednimi dokumentami państwowymi oraz szkoleniami umożliwiającymi przeprowadzenie uboju rytualnego w odpowiedni sposób. Zależy nam nie tylko na wdrożeniu do Państwa zakładu Systemu Halal najwyższej jakości ale taż na zwiększeniu świadomości roli i znaczenia powszechnie akceptowanych standardów Halal i wykorzystujących je jednostek certyfikujących, zarówno dla spełnienia potrzeb konsumentów produktów i usług Halal jak i dla każdego elementu łańcucha dostaw Halal, realizującego swoje cele biznesowe.

To właśnie dzięki powołaniu oraz wieloletniemu doświadczeniu w przeprowadzaniu uboju rytualnego jesteśmy jedyną firmą na rynku polskim, która tak pieczołowicie dogląda całego procesu uboju religijnego.

Procedura certyfikacji zakładu polega na wizytacji przedstawicieli Stowarzyszenia Muzułmańskiego Muslim Union w towarzystwie osoby reprezentującej H.S. HalalPoldrob sp. Z o.o. w celu stwierdzenia czy dany zakład spełnia wszystkie warunki do tego aby bez przeszkód wdrożyć System Halal. Aby to stwierdzić zakład musi spełniać odpowiednie wymogi z góry ustalone przez Islam. Cała procedura nie jest uciążliwa w żaden sposób dla Państwa zakładu i przebiega sprawnie.

Certyfikacja Halal jest w szczególności cenna dla określonych grup producentów, którzy chcą rozpocząć działalność eksportową w krajach islamskich. Dokument ten jest idealną możliwością wyróżnienia się i zdobycia przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami zagranicznymi, które eksportują do państw, w których islam jest kulturą dominującą. W ten sposób możliwe jest zaangażowanie konsumenta, dla którego istotne jest przestrzeganie podstawowych filarów wiary.


Posiadanie certyfikacji Halal pozwala zwiększyć poziom zaufania i wiarygodności w jego oczach, a co za tym idzie finalnie spowodować, że zdecyduje się na dokonanie zakupu właśnie u podmiotu certyfikowanego. Mimo że jego zdobycie oraz kontrole związane z jego posiadaniem są bardzo restrykcyjne i wymagające, warto włożyć wysiłek, aby finalnie osiągnąć sukces na takich rynkach.
Jak Państwo widzą, wdrożenie Systemu Halal poprzez H.S. Halal PolDrob sp. Z o.o. daję możliwość poszerzenia swojego asortymentu o najwyższej jakości produkty żywieniowe Halal oraz wejście na błyskawicznie rozwijające się rynki z zapewnieniem bezpiecznego zaplecza związanego z przeprowadzaniem Uboju Religijnego dla potencjalnych klientów.

praying, mosque, islam
Przewiń do góry